จากกรณีที่ Mark Zuckerberg ได้ออกมาตอบโต้ว่า apple กำลังทำลายโอกาสของธุรกิจเล็กๆ ที่ใช้ประโยชน์ของการยิงโฆษณาผ่าน Facebook audience network เพราะธุรกิจเหล่านี้ ไม่สามารถซื้อสื่อจำนวนมากๆ แต่ต้องใช้สื่อที่แม่นยำมากกว่า

ล่าสุด Tim Cook ก็ได้ออกมาตอบโต้เช่นกันว่าความสำคัญความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้คือสิ่งสำคัญ การรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่ง apple เองไม่ได้ปิดกั้นการติดตามพฤติกรรมของ IDFA แต่ให้สิทธิ์ผู้ใช้ เลือกเองว่าจะอนุญาตหรือไม่ ซึ่ง Tim Cook ยังได้กล่าวต่อว่า “หากผู้ใช้เลือกไม่ได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ เราจะไม่เหลือเลยแม้สิทธิความเป็นมนุษย์”

แล้วข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์กับหรือผลเสียกับใครบ้าง?

ผู้ได้ประโยชน์

  • เหล่าผู้ใช้ที่ได้รับการป้องกันข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องถูกรบกวนจากโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์
  • เหล่ากลุ่มธุรกิจที่มีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว เกิดข้อได้เปรียบสำหรับธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจรายย่อยที่พึ่งเริ่มต้นและยังไม่มีข้อมูล

ผู้เสียประโยชน์

  • ผู้ใช้งานที่ต้องการที่จะเห็นโฆษณาหรือโปรโมชันกลุ่มสินค้าที่ตัวเองสนใจอยู่จะเห็นโฆษณาน้อยลง
  • เหล่าธุรกิจรายย่อยที่พึ่งเปิดตัวและยังไม่มีข้อมูลกลุ่มลูกค้าเพื่อทำการตลาด