จ้างทำแอป มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อยากทำแอปต้องเสียเงินเท่าไหร่กัน ?

จ้างทำแอป มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อยากทำแอปต้องเสียเงินเท่าไหร่กัน ? การทำแอปพลิเคชันสำหรับ Android และ IOS นั้นจะมีรูปแบบการทำที่ต่างกัน บ้างก็เรียกว่า [...]