CI/CD คืออะไร ทำไมหลายๆ บริษัทจึงใช้กัน

CI/CD คืออะไร ทำไมหลายๆ บริษัทจึงใช้กัน CI/CD คืออะไร  คือ กระบวนการที่จะช่วยให้เหล่านักพัฒนา Software ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [...]