Mobile Apps ในปี 2020 จะมีประโยชน์หลักอยู่ 2 ด้านอย่างเห็นได้ชัดคือ

1.ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างรายได้หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่องทางการหารายได้กับเทคโนโลยีกำลังเป็นที่นิยม หลายๆธุรกิจเริ่มพัฒนาแอพพลิเคชั่นของตนเอง เพื่อหวังว่าจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสะดวกสะบายในการใช้บริการ เช่น การทำเป็นบัตรสะสมแต้มผ่านทางแอพพลิเคชั่น การทำแอพ Delivery ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและบอกต่อ ถือเป็นการขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต

2.การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งในปัจจุบันเกือบทุกองค์การมี App เป็นของตัวเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ อีกทั้งยังช่วยลดการเดินทางให้แก่ผู้รับบริการ ถือเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร