CMS Reward App (Partner) 2020-02-27T11:31:27+07:00

Project Description

CMS Reward App (Partner) แอพพลิเคชั่น สำเร็จรูป

สำหรับร้านค้า เพื่อใช้แต้มของลูกค้า หรือให้แต้มกับลูกค้า

และยังสามารถดูสรุปสถิติได้ภายในแอพฯ

Project Details

Categories: