ช่องทางการชำระเงิน

1. ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือตู้ ATM

ธ.กรุงเทพ สาขาแม่สาย (กรูณาโทร 062-974-9495 เพื่อสอบถามหมายเลขบัญชี)
ชื่อบัญชี : บริษัท เอสซี สปาร์ค โซลูชั่น จำกัด
ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์


2. ชำระด้วยเช็ค

ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย : บริษัท เอสซี สปาร์คโซลูชั่น จำกัด


3. ชำระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

ณ. เอสซี สปาร์คโซลูชั่น จำกัด (เวลา 9.00 น.- 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
305/1-2 ถ พหลโยธิน อ แม่สาย จ เชียงราย 57130


รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อผู้เสียภาษี :บริษัท เอสซี สปาร์คโซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 305/1-2 ถ พหลโยธิน อ แม่สาย จ เชียงราย 57130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0575558001793

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน มาที่ไลน์ @scspark หรือสแกนส่งมาทางอีเมลล์ [email protected]