เราเป็นบริษัทรับทำแอพ และ mobile app Tel : 062-929-5822, 062-974-9495 | Line: @scspark|Email: contact@sc-sparksolution.com
ช่องทางการชำระเงิน 2019-10-05T14:18:35+07:00

ช่องทางการชำระเงิน

1. ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือตู้ ATM

ธ.กสิกรไทย สาขาแม่สาย xxx
ชื่อบัญชี : xxxx
ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์

ธ.กรุงเทพ สาขาแม่สาย xxx
ชื่อบัญชี : xxx
ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์

ธ.กรุงไทย สาขาแม่สาย xxx
ชื่อบัญชี : xxx

ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย xxx
ชื่อบัญชี : xxx

ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์

ธ.ทหารไทย สาขาแม่สาย xxx
ชื่อบัญชี : xxx

ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์

ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาแม่สาย xxx
ชื่อบัญชี : xxx

ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์


2. ชำระด้วยเช็ค

ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย : บริษัท เอสซี สปาร์คโซลูชั่น จำกัด


3. ชำระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

ณ. เอสซี สปาร์คโซลูชั่น จำกัด (เวลา 9.00 น.- 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
305/1-2 ถ พหลโยธิน อ แม่สาย จ เชียงราย 57130


รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อผู้เสียภาษี :บริษัท เอสซี สปาร์คโซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 305/1-2 ถ พหลโยธิน อ แม่สาย จ เชียงราย 57130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : xxx

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน มาที่เบอร์ 062-929-5822, 062-974-9495 หรือสแกนส่งมาทางอีเมลล์ ryansatc@gmail.com