ไวรัสโคโรนา โรคระบาดที่เกิดการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ เป็นโรคทางเดินระบบหายใจ ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัด มีน้ำมูก ไอ จาม เจ็บคอ ปวดหัว ปวดเมื่อยตามร่างการ และมีไข้สูง

ทำให้ในหลายๆประเทศมีมาตรการออกมาเฝ้าระวังการติดต่อ และลดการแพร่กระจายขอเชื้อไวรัส นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ได้จัดทำเว็บไซต์https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 เพื่ออัพเดทข้อมูลการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อไวรัสทั่วโลกแบบเรียลไทม์ โดยมีข้อมูลผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ข้อมูลผู้ติดเชื้อ และข้อมูลของผู้เสียชีวิต  ระบุไว้อย่างชัดเจนในแต่ละประเทศ