เมื่อถึงปีใหม่สำหรับคนธรรมดาก็อาจเป็นวันธรรมดาทั่วไป แต่สำหรับพนักงานบริษัทและผู้มีรายได้จะต้องยื่นเสียภาษีประจำปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564

ขั้นตอนการยื่นเสียภาษีรายได้มีดังนี้

ขั้นตอนการขอยื่นภาษี

  • เตรียมเอกสารแสดงรายได้ และข้อมูลที่จำเป็นให้พร้อม
  • เข้าเว็บไซต์ กรมสรรพากร
  • เช็คข้อมูลความถูกต้องแล้วกดยืนยันเอกสาร

ยื่นภาษีได้ที่ไหนบ้าง

  • สำนักงานสรรพากรทุกพื้นท่ี
  • หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นให้
  • ยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง
ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ (กรณีเป็นพนักงานบริษัท)

1) เข้าเว็บไซต์ กรมสรรพากร

2) กดสมัครสมาชิก (ปุ่มสีเขียว)

3) กดยื่นแบบออนไลน์ (ปุ่มสีส้ม)

4) กด ภ.ง.ด.90/91 (ตัวหนังสือสีส้ม)

5) กรอกหมายเลขผู้ใช้ (หมายเลขบัตรประชาชน) และรหัสผ่าน

6) ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและกดทำรายการต่อไป

7) เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน และ เลือกเงินได้ที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน

8) กรอกข้อมูลรายได้ประจำปีที่แล้ว

9) ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันตามขั้นตอนไปเรื่อยๆแล้วกดยืนยันการยื่นแบบ

หลังจากที่เรายื่นเรียบร้อยแล้วก็ให้กดดาวน์โหลดเอกสารยื่นยันการยื่นแบบ และรออีกประมาณ 3 วันทำการเพื่อเช็คสถานะการยื่นแบบ เพียงเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนการยื่นภาษีประจำปีแล้ว อย่าลืมไปยื่นภาษีเพื่อจะได้ไม่โดนสรรพากรตรวจย้อนหลังกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ