Project Description

CMS Reward App (User) แอพพลิเคชั่น สำเร็จรูป

ที่จะทำให้คุณมีแอพพลิเคชั่นไว้สำหรับโปรโมท หรือประกาศโปโมชั่นของร้านคุณให้ลูกค้าทราบ

มาพร้อมกับระบบสะสมและใช้แต้ม