รับทำแอพ และ mobile app Tel : 062-929-5822, 062-974-9495 | Line: @scspark | Email: contact@sc-sparksolution.com
Prehos-Survival-th 2020-05-18T11:05:36+07:00

Project Description

Prehos Survival เป็นแอพที่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้ในการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉิน
อย่างเหมาะสมก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาล
แอพได้รับการพัฒนาสำหรับโรงพยาบาลรามาธิบดี

Project Details

Categories: