ตั้งแต่ช่วงต้นปี2020 ที่ผ่านมา ที่พักของเรานั้นจากที่ทำหน้าที่เป็นเพียงที่พัก ในช่วงภาวะโรคโควิด 19 ระบาดทำให้ที่พักอาศัยนั้นต้องเป็นทั้งที่ทำงาน ที่ทานอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้การตัดสินใจในการเลือกที่พักอาศัยของเรานั้นเปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงแค่ ทำเล หรือ ความคุ้มค้าเพียงเท่านั้นอีกต่อไป เรามาติดตามเทรนด์ที่พักอาศัยในปี2021 นี้กันเลยครับ

จากการวิจัยของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับ The Established of New Norms and The Change in Lifestyle พบว่า Perception ของคำว่า ‘บ้าน’ จากเดิมที่มีบ้านไว้สำหรับเป็นที่นอนหรือพักผ่อน มีการเปลี่ยนไปหลังเกิดโควิด-19 สรุปคือ ‘บ้านคือทุกสิ่งทุกอย่างของการใช้ชีวิต’

ซึ่ง SC ในฐานะผู้นำ Living + Solutions ได้ทำการวิจัยในแบบ Qualitative และ Qualitative แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 Gen ตามสมาชิกในครอบครัว เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ข้อสรุปมาได้ดังนี้

1. Proper Space & Green Space ต้องการพื้นที่ทำงานที่เหมาะสม รวมไปถึงพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมที่ชอบด้วยซึ่งจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ และที่สำคัญก็คือพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและรอบบ้านอีกด้วย

2. Energy Saving ตอบโจทย์ในการประหยัดพลังงานหรือการจัดระบบถ่ายเทอากาศได้ดีเพื่อช่วยในการประหยัดค่าไฟ เนื่องจากการ Work From Home ทำให้ใช้เวลาอยู่บ้านเพิ่มขึ้น

3. Easy- Cleaning Material เนื่องจากมองว่าบ้านเป็นที่คุ้มภัย ความกังวลเรื่องเชื้อโรคจึงไม่ใช้ปัจจัยสำคัญ แต่ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่ายมากกว่า

ติดตามแนวคิด ‘Home is Everything’ บ้าน Prototype ใหม่ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของการใช้ชีวิต และเป็นบ้านสำหรับทุกคน ยังโครงการแนวราบของ SC Asset สำหรับอนาคตในเร็ว ๆ นี้ พร้อมพบกับรายการ SC Sneak Peek และรายการใหม่ๆ ยังเพจ SC Asset ซึ่งจะนำเสนอโครงการต่างๆ ที่คัดสรรมาให้ท่านได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 1749 หรือ www.scasset.com