Robotic Process Automation คือระบบทำงานอัตโนมัติโดยส่วนมากจะใช้ภาษา Python ในการพัฒนาระบบ ซึ่งสามารถนำไปประยุกค์นำมาใช้เป็นโปรแกรมรายงาน Report ประจำวัน หรือ ยอดขายประจำวันของสาขาต่างๆ การดึงข้อมูลยอดคงเหลือสินค้าประจำวันจากดาต้าเบส ระบบส่งอีเมลรายงานยอดขายประจำวันหาผู้บริหาร เป็นต้น หรือการทำอะไรที่ซ้ำๆ ตายตัว ก็สามารถนำเทคนิคนี้มาใช้เพื่อทดแทนการทำงานของมนุษย์ ให้โปรแกรมทำงานแทน

ข้อดีของการทำ Robotic Process Automation

  • ช่วยลด Process ในการทำรายงาน – ซึ่งรายงานบางตัวกว่าจะทำเสร็จอาจใช้เวลานาน เราจึงทำโปรแกรมนี้ generate รายงานประจำวันออกมาได้เลยทีเดียว
  • ช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูล – บางทีการทำงานกับข้อมูลจำนวนเยอะๆคนเราอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ จึงเป็นข้อดีอย่างมากที่ให้โปรแกรมช่วยจัดการข้อมูลจำนวนเยอะๆแทนคนเพื่อลดข้อผิดพลาด