จากรายงานของ global industry vision (giv) เป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทของ Huawei ได้กล่าวว่าในปี 2025 นี้จะต้องเกิดเทคโนโลยีเหล่านี้แน่นอน นั้นก็คือ

  • เราจะใช้ชีวิตกับหุ่นยนต์ – เพราะความก้าวหน้าทางวัสดุศาสตร์ ความก้าวหน้าทาง AI และ Machince Learning ทำให้ส่งเสริมการใช้งานหุ่นยนในรูปแบบต่างๆ เช่น หุ่นยนต์แม่บ้าน หรือหุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัว เป็นต้น ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการใช้งานหุ่นยนต์
  • bot จะมีบทบาทมากขึ้น – เช่น Nursing Bot ดูแลผู้ป่วย คนไข้ ผู้สูงอายุต่างๆ หรือ Companion bot คือ bot ที่ไว้คุยเป็นเพื่อนกับเราซึ่งมีตัวอย่างแล้วเช่น Replika
  • หุ่นยนต์ทำความสะอาดและหุ่นยนต์ทำอาหารจะมีบทบาทมากขึ้น
  • อุปกรณ์ Bio Electronic จะมีบทบาทมากขึ้น – ตัวอย่างเช่น Google glass หรือ neuralink ที่ Eron musk กำลังพัฒนานัั้นเอง
  • การผนวกของ เทคโนโลยี 5G + AI Machice Learning + VR AR จะเห็นภาพและเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น – ยกตัวอย่างเช่น Facebook Horizon ซึ่งได้คาดการณืว่าจะมีบริษัทที่ใช้ VR AR เพิ่มขึ้น 10%
  • Zero search – อุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านจะเริ่มมีความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องไป Search ด้วยตัวเอง

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับ? ใครจะไปรู้ว่าอนาคตเราอาจจะไม่ต้องเดินทางออกไปทำงาน อาจจะเพียงแค่สวมแว่น VR เพื่อทำงาน และสั่งการทุกอย่างด้วยเสียงหรือการขยับแค่นั้นก็ได้ รอดูกันต่อไปว่าในปี 2025 จะมีเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ขอบคุณครับ