NLP ย่อมาจาก Neuro Linquistic Programming เป็นกระบวนการที่ให้เราเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งาน หรือ กลุ่มลูกค้า ผ่านการสื่อสารที่ใช้โดยไม่ใช้คำพูด และยังเป็นการกำหนดพฤติกรรมหรือขั้นตอนในการไปสู้เป้าหมายของตัวบุคคลนั้นๆ โดยกระบวนการนี้จะลงลึกไปถึงการทำงานของจิตใต้สำนึกโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัว จึงสามารถปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อต่างๆของบุคคลนั้นสอดคล้องกับความต้องการของเขาได้อย่างตรงประเด็น

ตัวอย่างของการนำ NPL เข้ามาใช้อย่างเช่นเมื่อคุณ Search หาคำว่า “เสื้อผู้หญิง” ใน Google Google จะนำข้อมูลเสื้อผ้าที่เราเคยคลิกดูในแหล่งต่างๆรวมไปถึงข้อมูลด้านร่างกายจาก smartphone มาประมวลผลก่อน แล้วจึงส่งสินค้าหรือเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าเราจะชอบ นำกลับมาให้เรานั้นเอง