การตลาดแบบ 5.0 นั้นเป็นการตลาดที่พยายามเข้าใจความต้องการของคนเพิ่มขึ้น การตลาดแบบใหม่จะไม่ใช่แค่เป็นการ post ให้กลุ่มลูกค้าอย่างเดียวแล้วจบ แต่จะเป็นการทดลอง post แล้วทำคำตอบรับเอามาปรับปรุงแล้วสร้างเป็นแคมเปญของจริงซึ่งจะมีคุณภาพมากขึ้น

เทคโนโลยีที่น่าสนใจของการตลาดที่น่าใช้คือ แอปพลิเคชัน Albert เป็น AI ที่ให้ Designer ได้เอา Artwork และ keyword เอาไปวางไว้ 10 – 20 แบบ แล้ว AI จะทำหน้าที่ matching keyword และ Artwork และลอง post เพื่อดูผลตอบรับของแคมเปญตัวนั้น ซึ่ง AI จะช่วยเราวิเคราะห์และจัดให้เราว่ารูปไหนใส่ในแคมเปญแล้วจะมีคนกดเข้ามาดูเยอะนั้นเอง

การทำ NLP จะมีความสำคัญ เพิ่มขึ้น อย่างเช่น เมื่อเราไปร้านขายกับข้าว แล้วเราบอกว่า ” อยากกินอาหารรสจัด ” ระบบ NLP จะสามารถวิเคราะห์ Keyword และนำเมนูที่มีอาหารรสจัดมาให้เรานั้นเอง อย่างเช่น บริษัท Papsi ได้ออก Papsi รสชาติใหม่โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานลูกค้า และ keyword รสชาติต่างๆที่เรามักจะ search กันใน Google นำมาทำเป็น Product ใหม่ของบริษัท