รับทำแอพ และ mobile app Tel : 062-929-5822, 062-974-9495 | Line: @scspark | Email: contact@sc-sparksolution.com
E-Welfare Fraud Management System 2020-05-13T16:21:16+07:00

Project Description

E-Welfare Fraud Management System เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นของกรมบัญชีกลาง ที่ใช้เพื่อตรวจสอบการฉ้อฉลของหน่วยงานต่างๆ

Project Details